10 Юни

„Господи, научи ни да се молим.”- Лука 11:1

Обобщено, нашите молитви, за да са приети от Бог, трябва да изразяват твърда вяра, любяща оценка и непреклонност, пълна съчувствие към божия план и предаване на божията воля, по детски зависимост от Бог, признаване на греховете и несгодите и силно желание към опрощение и смирено жадуване за божие ръководство и защита. Всичко това не може винаги да се изрази с думи, но това поне трябва да бъде състоянието на душата. Z.’95-213 R1865:1

„Молитвата е искреното желание на душата, изречено или неизразено.”