9 Юни

“ В света имате скръб; но дерзайте Аз победих света.” Йоан 16:33

На земята няма награда за Божията вярност, а напротив- отбягване и преследване,  дори до смъртта… Той беше „ човек в скърби и приятел с мъката”; упреците на тези, които упрекват Бога, падат върху Него; въпреки че Той беше богат, но заради нас, Той стана беден; толкова беден, че каза,: „Лисиците имат леговища и птиците имат гнезда, но Човешкият син няма къде да положи главата Си”… И слугата не е по-горен от своя Господар: ако те преследваха Него, то те ще преследват и нас; и упреците към Него, ще бъдат и упреци към нас. Единствената награда, която сега последователите на Христос могат да търсят, е изявената в сърцето Божия любов и одобрение. Z.’95-207 R4072:4