8 Юни

„Който е обърнал грешния от заблудения му път, ще спаси душа от смърт и ще покрие много грехове.”Яков 5:20

Когато ние виждаме, че другите вървят по забранените пътища, по пътищата на врага, ние не трябва да вървим също с тях, за да им помогнем; но да им покажем правилният път чрез спазването му и чрез призоваване към него. Когато виждаме, че някои се объркват с доктрините и ученията на хората, които ние знаем, че са фундаментално грешни, ние не трябва да се отклоняваме с такива доктрини, за да им помогнем; но ние трябва да им припомним, че изследването на всяка доктрина, която не се базира върху фундамент, е не само загуба на посветено време, но всяко отклонение от това, което ние знаем, че е грешно, е неправилно и опасно, както и всяко нарушение на съвестта и принципите. R1860:3