7 Юни

„А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христа [Исуса], ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи [и направи непоколебими], след като пострадате малко.” 1 Петър 5:10

Само чрез твърдо издържане като добри войници на Христос, това силно желано състояние може да се постигне—а именно, съвършен себе контрол и способност да се устоява на злото, установена вяра, търпение и целомъдрие, уседналост, спазване почивката в Христос и надежда чрез Неговото слово на обещанието. Това несъмнено е бил Апостоловия опит, тъй като той е израснал до дълбока възраст в служба на Господаря, а така също можем да бъдем и ние. Нека всяка следваща година ни намира по- близо до великия връх на съвършенството. Z.’95-202 R1860:4