6 Юни

„Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи;”- Лука 21:34

Ние осъзнаваме каква работа ни предстои и каква необходимост от трезвост, бдителност и твърдост! Това е работа за цял живот, битка срещу могъщ враг, укрепен в нашата плът. Силите външно изглеждат големи, но войната в нас е далече по- страшна. Ако ние станем, по какъвто и да е начин, „натровени” с духа на света – ако се предадем по пътя на себеудовлетворението, любовта към лесното, към удоволствието, малко снизхождение към каквато и изява на злото, злобата, гордостта, суетата, себедоволството, замайване, високо мислене, гняв, разпри или някое подобно нещо, макар и малко, О, на каква голяма опасност сме изложени! Z.’95-201 R1859:6