4 Юни

„С цел: изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос;” 1 Петър 1:7

Твоята вяра е сега под изпитание. В спокойни дни, когато слънцето на благосклонността сияеше ярко над теб, ти тихо постави основите на знанието за Истината и подпря гърба си със суперструктурата на Християнския характер. Сега ти си в пещта, за да се докажеш; отдай целия си кураж; усили своето търпение; издържай с нерви здрави; дръж се здраво за своята надежда; припомняй си обещанията, те са все още твои; и „не отхвърляй своята сигурност, която е голяма компенсираща награда”. „ Безмълвна и уверена ще бъде твоята сила”- „ Почивай с Господа и Го чакай търпеливо” и вярата ще постигне своята победа.R1823:4