3 Юни

„Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената.” Псалм 19:1-4

Привлекателната гальовност на небесата ден и нощ трябва да ни кара да изразяваме своята възторженост и обожание; и трябва да инспирират в нашите сърца съответно свято отдаване. Нека безшумните дейности, съвършената подчиненост на божия закон и благословеното сияние на небесното гостоприемство ни впечатляват с техния цялостен урок към нас – на ревностна дейност, без непослушание и самохвалство; със съвършено послушание към Неговата воля, който прави всички нещадобре, който е твърде мъдър, за да греши и твърде добър, за да не бъде мил; и да оставим славата на Господ, която се отразява чрез нас, да свети върху всеки, който му принадлежи.R1815:1