2 Юни

„Защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа, и то Христа {Гръцки: Него.} разпнат”- 1 Коринтяни 2:2

Нашите наблюдения върху тези посветени, които са разрешили други теми, освен „това евангелие” да запълват времето и вниманието им, ни водят до съвет към тях да бъдат много ревностни в съпружеското време и таланта за служба на това евангелие, оставяйки всички други занимания към другите, колкото и интересни да са те сега и да се съсредоточат върху бъдещия живот за нас, когато всичкото знание ще бъде наше. Тези, които по каквато и да е забраняваща причина, се обръщат от службата към истината и към единствената добра вест, които неизменно сме забелязали, са се обърнали от пътя и са възпрепятствани в техния курс към „ наградата на нашето висше призвание”. Z.’95-116 R1811:5