1 Юни

„Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби ще бъде възлюбен от Отца Ми, и Аз ще го възлюбя, и ще явя Себе Си нему.”- Йоан 14:21

Може ли всеки интимен контакт и връзка с Христос да се предава един на друг и най-вече чрез неговия Дух, така че светът да приеме знание от нас, така че „ние сме били с Исус” и молитвата на всеки от нас да бъде:

„Господи Исусе, бъде за мен

Жива, светла реалност!

Нека бъде по- реална визията на вярата,

От всеки земен видим обект

По- мила, по- близка,

И от най- сладката земна връзка.” Z.’95-75 R1789:5