31 Maй

„Добре е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито да сториш нещо, чрез което се спъва брат ти, [или се съблазнява, или изнемощява].”- Римляни 14:21

Това е много сериозно престъпление спрямо закона на любовта и срещу Божията разпоредба, да причиним на някой от нашите събратя да се препъне (Матей 18:6), но също би било и престъпление в Неговите очи за нас да препъваме другите – да затрудняваме другите да ни станат събратя и да бъдат от дома на вярата. И макар че е ясно, че въпреки знанието да може да премахне всички забрани за нашата съвест и всички ограничения на нашата свобода,  все пак любовта трябва първо да идва и да утвърждава свободата, преди ние да сме я употребили. Любовта е велика заповед за нас, казвайки: Да обичаш Господа с цялото си сърце и своя съсед като себе си. Любовта, в крайна сметка, а не знанието, не свободата, трябва да разрешава всеки въпрос. Z.’03-43 R3145:6