30 Maй

“Радвайте се в надеждата, в скръб бивайте твърди, в молитва постоянни.”- Римляни 12:12

Тук е основната част от голямата борба на Християнския живот. Християнинът трябва да се бори с естествените тенденции на старата природа и твърдо да очаква победа в силата на нашия велик Капитан на Спасението. Християнинът не трябва да отстъпва на ласкателните и лъжливи влияния на просперитета, нито на тежките товари на нещастията. Той не трябва да позволява изпитанията на живота да огорчават или закоравяват неговия характер; да става необщителен, груб, неучтив или невъзпитан. Нито трябва да позволява гордостта или самохвалството, или собствената му праведност да растат или да се подхранват от временните неща, с които Господнето провидение го е дарило, за да тества неговата вярност като служител.  Z.’95-20 R1759:3