29 Май

„Мир ви оставям; Моя мир ви давам:… Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.”- Йоан 14:27

Колкото повече ние побеждаваме света, плътта и дявола, толкова повече ние търсим да вършим волята на нашия Баща, който е на небето, толкова повече търсим приятелство и общение с нашия мил Спасител, толкова повече се стремим да вършим задоволяващи неща в Неговите очи, така че толкова повече ще се радваме на мира, който никой не може да отнеме от нас и чиито изпитания, трудности и преследване могат само да правят този мир по- сладък и ценен.Z.’97-306 R2232:5

„И вие, прочее, сега сте на скръб; но Аз пак ще ви видя, и сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да ви отнеме.”- Йоан 16:22