27 Май

„Но със смиреномъдрие, нека всеки счита другия по-горен от себе си.”- Филипяни 2:3

Павел увещава, че всеки трябва да култивира милостите на смирението и във всички дейности трябва да се вземе под внимание, че „ нищо не се прави чрез кавга или празна суета”, така че себе- възхвалата и стремежа за превъзходство да бъдат поставени надалече като най- големите врагове на Духа на Господа и на благословиите на църквата. Напротив, всеки трябва да има ум на смирение, с който трябва да види добрите качества на събратята и да оцени някои от тези качества не като превъзходни за себе си. Всички таланти и всички възможности не може да се очакват да бъдат изявени от всички или от всеки библейски клас. Така че всеки, ако е със смирен ум и вижда в другите определени качества и милости, по-висши от неговите, трябва да е доволен да разпознае и оцени техният притежател съответно. Z.’97-296 R2228