26 Май

„ Знанието възгордява, а любовта- назидава.”- 1 Коринтяни 8:1

Всички, които търсят да учат божествения план другите, са изложени на странно изкушение, така че честта да служим на Господ и Неговите хора изисква съответно голямо количество от милостта на светия Дух, както и на знание… Който би бил инструктор на другите, устен представител на Бог, трябва да култивира всички тези различни милости на Светия Дух, включващи мекота; така че комбинираната любов със знание, може да изграждат самия теб, а също и да изграждат този, на когото проповядваш. Z.’97-277 R2219:6