25 Maй

„Не се оставяй да те побеждава злото”- Римляни 12:21

Ние никога не трябва да се оставяме да ни завземат зли думи или методи, или маниери. Да вършим това означава да се присъединим временно към нашия враг или да признаем, че неговите въведения и методи са по- добри от тези на нашия Капитан, към който ние принадлежим. Да отговорим на яда с яд и на злото със зло, на горчивата дума с горчива, на клеветата с клевета, на преследването с преследване, на злото със зло или на независимо кое от тези, би означавало да побеждаваме злото със зло. Това, тъй като е присъщо на нашата паднала природа, е което трябва да избягваме, за да можем по- пълно да култивираме новата природа. Ако сме подведени да използваме един от тези методи на противника, по който и да било начин, означава да сме победени от злото. Z.’97-267 R2215:1