24 Mай

„Любовта… не се раздразнява.”- 1 Коринтяни 13:5

Независимо как природната поквара, наследствеността и нервното отклонение могат да са склонни към духа на раздразнителност, необщителност и обидчивост, всяко сърце, изпълнено с Божия дух трябва да се противопостави на тази склонност към зло в плътта и трябва да води добра битка. Не ще отговори „Това е моя начин”, защото всички начини на падналата природа са лоши; това е дело за новата природа да преодолее старата и всички други дела на плътта и дявола;  и да я покажем пред нашите приятели и семейства като резултат от силата и милостта на Любовта. Тази милост, колкото повече расте, трябва да прави всяко божие чедо с мек характер. Z.’97-247R2204:4