23 Май

„И вие сте длъжни един друг да си миете нозете.”- Йоан 13:14

Това означава, че членовете на Христовото тяло трябва да имат обща грижа за делата на всеки един от тях; да се поддържат чисти, свети, неопетнени и да си помагат един на друг  в преодоляване на изпитанията, изкушенията и греховете на днешния зъл свят, идващи от трите източника на изкушението- „светът, плътта и дявола”. Само ако култивираме различните милости на духа- кротост, търпение, нежност, братска доброжелателност, любов- можем да се надяваме да бъдем полезни за другите като поставим украшения на характера и  чистотата на живота и се отърсим от недостатъците на света и на плътта- Z.’97-243R2201:6; 2202:4