Май 22

„Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.”- 2 Тимотей 1:7

Духът, който Господ дава на своите хора не е дух на страх, но обратно- дух на сила, енергия, устременост, събудени чрез любов- нежно отдаване на Бог и желание да го радваме и да му служим; нежно отдаване на Истината и нежно отдаване на Божиите хора , желание да изграждаме в тях свети неща и да правим добро на всички хора, щом имаме възможност,… дух на „здравия разум”; ум, който е подкрепен и подсилен от  Словото на Господ по всеки предмет и като напълно не се страхува от хората, е мъдър в оценяването на времената, сезоните и методите за използване на енергията на любовта, която запалва огън в отдаденото сърце. Z.’97-170 R2166:1