21 Май

Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело.- 2 Тимотей 3:16,17

Ще бъде добре за всички нас да си спомним, че всички милости на Духа, целия прогрес в знанието на божествените неща, в които ние вече участваме, така че те ни помагат да се доближим до Бог и святостта, са дошли при нас чрез Писанията на Стария Завет и чрез думите на нашия Господ и неговите вдъхновени апостоли:  никога не ще бъде нужно да се обръщаме към друг канал на истина и мъдрост, за да ни помогне да се подготвим към обещаното спасение.Z.’97-170 R2166:2