20 Май

„ Особени люде за Свое притежание, ревностни за добри дела.”- Тит 2:14

„ Особени люде” – не особени по облекло, нито по маниери, нито по език, нито по глупост или по безсмислени форми и особености; но „особени” по отделянето им от света и от духа на света. Те имат духа на Христос- дух на пълното отдаване към Господ и отделяне от света и от неговите егоистични цели. Особени са в привързаността към Словото на Господ като техен единствен закон. Особени, когато отхвърлят светската мъдрост, щом е в конфликт с божието откровение. Особени са, че са в света, макар и не от света. Особени са, че са решили каква е тяхната вяра и действат в хармония с нея и с ревностното й преследване. Особени са със саможертвата си и знаят,че не тяхната, а волята на техния Цар трябва да бъде. Особени са, че знаят Истината и че им е възможно да дадат обяснение за тяхната надежда чрез нея, докато другите спекулират с това, чудят се и се съмняват. Z.97-95 R2128:2