19 Maй

” Ние, силните, сме длъжни да носим немощните и слабите и да не угаждаме на себе си.” -Римляни 15:1

Принципите не трябва да се оставят, без никакво съмнение; но свободите и персоналните права може да се пренебрегнат често в интерес на другите, за божие одобрение. Апостол Павел беше готов да отиде до всякаква крайност за защита на принципите ( Галатяни 2:5,11), но в жертване на своите земни права, привилегии и свободи, заради Христос и Църквата, Апостолът очевидно застана до Исус Христос и е почтен пример за цялата църква.Z.’ 97-75R2119:2