Май 18

„ Ние, повярвалите влизаме в тая почивка.”- Евреи 4:3

Нашата почивка в Господ е завършена, както и нашата вяра в Него. Този, който вярва напълно, той и почива напълно; този, който вярва частично, той и почива частично. Идеалното състояние на духовните израелтяни е да участват в перфектната почивка, съвършено спазване на Сабат, с опит в неговото присъствие, чакащи и трудещи се за другата още по- пълна почивка- същинската почивка на съвършеното състояние- почивка, определена за Божиите хора. „ Нека се постараем да влезем в тая почивка, за да не падне някой в това, да дава същия пример на неверие.”- Евреи 4:9-11; Z.’99-253 R2534:5