17 Maй

„ Ще ви отлъчат от синагогите; даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че пренася служба на Бога.”- Йоан 16:2

Преследването днес е по-рафинирано от всеки друг период. Верните днес не са убивани с камъни буквално, нито са стрелянибуквално съсстрели; но все още безумните стрелят по праведните, макар и „горчиви думи „ и много, поради тяхната праведност, са наказвани, наклеветявани и е прекратявано всякакво общуване с тях – „ обезглавени, заради свидетелстване за Исус”. Нека всички да подражават на Стефан. Нека свидетелство бива дадено с грейнали лица като неговото. Нека техните очи преследват Исус, седнал отдясно на Негово величество като техен Адвокат и Спасител. Нека техните думи бъдат умерени като Стефановите и нека бъде истина за тях писаното за него – „пълен с милост и сила” и „ изпълнен със светия дух”. Z.’97-57 R2109:6