16 Май

 „ И ти ще се наречеш с ново име,…ще бъдеш тъй също славен венец в ръката на Господ, Дори царска корона на дланта на твоя Бог.”- Исая 62:2,3

Нека не забравяме, че ние сме „специални хора”, отделени от голямото тяло на номиналните Християни, а също и от света, имащи по-големи надежди, цели и амбиции, облагодетелствани от яснота върху дълбоките неща на Бога, като сме извикани от нашата предишна тъмнина в Неговата славна светлина. И ако това ни отделя от света и от Християните, които имат голямо участие в духа на света, тогава не е чудно, че те не ще бъдат в хармония с нас, а даже ще ни игнорират и ще ни опонират. Z.03-164R3199:2