14 Май

„ Но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е Главата, Христос.”- Ефесяни 4:15

Какво означава да растем в милост? Това е да растем в заслугата на Господ чрез интимно лично познанство и общение на духа с Него… Така да се расте в милост, но да не се напредва в знание е невъзможно, защото целта на такава връзка е да се основава на по- усъвършенствано знание и познанство с Господ- да се доближим до по- близко отношение с божествения план, да ни се даде предимство да бъдем „съработници с Него” в изпълнението на плана. И ако обичаме и се подчиняваме на Господ, ако желаем да растем в Неговата заслуга, Неговото писано Слово, е нашата дневна медитация и изучаване, и така ние ще растем в знание. Z.’03-200R3215:3