13 Май

„ Ето, послушанието е по- приемливо от жертвата, и покорността- от тлъстината на овни.”- 1 Царе 15:22

Нашият Небесен Баща иска от нас да бъдем много грижовни към Неговото Слово и да не мислим и за момент, че ние не можем да се подобрим или че събития и обстоятелства биха променили нашето послушание към Него. Иска се вслушване в Божието Слово и да се държим близо до Него, без да се страхуваме от резултатите, но да имаме вяра, че този, който ни държи да не задремем или заспим и е прекалено мъдър, за да сгреши, а също и компетентен да посрещне всеки спешен случай, който би могъл да дойде като резултат от нашето послушание. Z.’03-218,219 R3224:2