12 Maй

„И тъй, възлюбени, като имаме тия обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост със страх от Бога.”- 2 Коринтяни 7:1

Колко от бъдещите членове на Царското Свещенство намират, че имат „петна” по този въпрос: злоба, хитрост, лицемерие, завист, злословие! Безопасно е да кажем, че всеки има някои от тези черти, ако не всичките, с които се бори- слабости на плътта- особено в началото на своето свещеническо призвание. Как всички трябва да се стараем да избягваме тези неща! Как всеки трябва да упражнява контрол, не само върху всяко свое действие в живота, всяка дума и мисъл, но и допълнително върху всеки мотив, който лежи в основата на думите, мислите и действията, така че те да бъдат все повече и повече изчиствани от земните петна, за да са все по- приемливи за Господ! Z.’03-4083267:2