11 Май

„Ние сме убивани заради Тебе цял ден, считани сме като овце за клане.”- Псалм 44:22

Ние трябва да помним, че всеки има по една жертва; това е отдаване на Господа ден подир ден за усъвършенстване на всяка възможност, която ни се дава да Му служим. Ние трябва да помним, че тази жертва може да се състои от много малко жертви, някои от които са толкова малки, че не се броят, макар че всички те се изискват, за да се завърши цялата жертва, която сме направили в началото на нашето встъпване в Неговото семейство. Когато сме отдали нашата воля, ние сме отдали всичко наше; и всяко задържане в някои от малките дейности на живота- всяко отказване за жертване, което би зарадвало Господ е за по- дълго задържане на това, което сме посветили на Него. - Z’03-408R3266:6