10  Май

„ Помазал си с миро главата ми, чашата ми се прелива.”- Псалм 23:5

Пълната чаша, която прелива, има двуяко значение. Тя е чаша на радост и чаша на скръб, като и в двете значения, тя прелива. Този, който участва в радостите на Господа, също трябва да участва и в Неговата чаша на страдания; ние трябва да страдаме с Него, ако щe царуваме с Него. Но считаме за достойни страданията в днешно време, тъй като са несравними със славата, която ще ни бъде открита; и макар че не можем да се радваме в изпитанията, но както преливат изпитанията, така ще преливат и радостите, затова и ние казваме, като Апостолът- „Радвайте се и пак казвам, радвайте се!”- Z.’03-413R3270:4