9 Май

„ И тъй като сте приели Христа Исуса Господа, така и се обхождайте в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени и изобилстващи (в нея с) благодарение.”- Колосяни 2:6,7

Сред учителите на фалшивите доктрини, които мислят, че не е необходимо, нито съветват да се установява вярата, основно гледище е да се установи фанатизма. Така е, когато нечестният ум възприеме и упорито установява нещо, което никога не е доказал чрез ясна логика или чрез авторитета на Библията. Но не е неразумен фанатик този, който просто вярва във властта на Бога и приема Божието слово – такъв човек само е установен в Истината. Разликата между силния и постоянен Християнин и фанатика е, че единия е установен в истина, докато другия е установен в заблуда. Z.’03-175R3205:4