8 Maй

„ И обещание, което Той ни даде е това- вечен живот.”- 1 Йоан 2:25

Ние трябва да разберем, че трябва нещо да правим, щом осъзнаем всемилостивите обещания на Бог към нас. Във връзка с дейностите по сегашния живот, Той е обещал, че хлябът и водата ще ни бъдат осигурени, но това не означава, че ще трябва да пренебрегваме разумните възможности за тяхното осигуряване. Той ни е обещал и участие в Царството, но зависи от нас осигуряването на нашето повикване и избиране. Бог е изцяло готов и с пълно желание да ни помогне във връзка с тези неща, но е за наше добро Неговото призоваване, за да покажем нашата вяра чрез дела- чрез коопериране с Него във всички разумни пътища. Z.’03-175R3205:4