7 Maй

„ Защото горко ми, ако не благовестявам.”- 1 Коринтяни 9:16

Ние трябва да бързаме да кажем на другите най- добрите вести, които имаме; съчувствие към страдащото творение в различните му изпитания на живота трябва да ни води в посочването на Божиите обещания във връзка с идващото Царство и благословенияta към всички семейства на земята. Който не прокламира това дневно, във всяка подходяща ситуация, доказва, че или има липса на знание, или липса на вяра в разкриването, или егоизъм, които черти Господ не одобрява и ако тези черти се повтарят, Той ще го възпре веднага от участие в Царството. Z.’03-174R3205:1