6 Май

„ Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.”- Римляни 8:14

Това е нашето ръководство, от което виждаме нашата истинска позиция- не само в началото на състезанието, но до неговия край, а именно- ако сме водени от Божия Дух дали следваме посоката, дали това е, което търсим- само тогава ние сме Божии синове; Той владее и приема тези, които идват при него чрез Христос и които вярват в заслугата на сватбената одежда и които поддържат това състояние на сърцето.  Z.’03-173R3203:6