5 Maй

„Но ако чрез Духа умъртвявате телесните действия, ще живеете.”- Римляни 8:13

Условията, при които ние трябва да продължим нашите взаимоотношения с Господ и нашата надежда за участие в победното Първо Възкресение, определено включват умъртвяване на делата на тялото- ограничение от телесните наклонности, поставянето им в състояние на смърт, разпъването им и вместо тях- упражняване на службата на Господ и Неговата кауза. Такова умъртвяване на делата на тялото, такава борба срещу слабостите на плътта е това, което Апостолът нарича „война”, когато ни говори, че плътта воюва срещу духа и обратно- че духът воюва срещу плътта, защото двете са в противоречие и ще бъдат опоненти до края на живота; и ако духът силно желае и се бори срещу слабостите на плътта, според най- добрите си възможности, Господ ще счита битката за завършена, чрез заслугата на Изкупителя.  Z.’03-172R3203:5