4 Май

„ Защото не е като гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце.”- 1 Царе 16:7

Ако загубим поглед върху факта, че Бог гледа на нас като на завещание, ако започнем да мислим, че Бог ни оценява според плътта, то ние със сигурност пропорционално ще отидем в тъмнина, объркване и обезкуражаване. Но нека не забравяме, от друга страна, че духът или завещанието се броят за живи, заради тяхната праведност, защото са в хармония с Бог. Тогава нека никога не сме несериозни във връзка със завещанието или какво първо трябва да ръководи живота ни, но нека помним, че всяка разпуснатост ще означава пропорционална загуба на духовен живот. Да имаме правилната нагласа, винаги е възможно за нас и нищо друго, освен абсолютната лоялност към Христос, не ще е приемливо за Бог. Z.’03-171R3203:2