3 Май

„ А твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото.” – Евреи 5:14

Тези, които имат истинска и реална вяра в Бога желаят да спазват Неговото Слово; за тях първите принципи на доктрината трябва да са отдавна установени; голяма част от надстройката злато, сребро и скъпоценни камъни трябва вече да е издигната и работата стабилно да продължава. Taкива, ако са истински лоялни към Бога, трябва да разпознават истината от лъжата. Ние сме длъжни да знаем в какво вярваме и защо вярваме в това и тогава трябва да сме самоуверени и непреклонни в декларирането му; защото „ако тромпетът издава несигурен звук, кой тогава ще се приготви за битка?” Z.’03-167R3200:5