2 Май

„ Всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени.”- 2 Тимотей 3:12

Ние трябва да очакваме опозиция и тя ще продължи, без съмнение, до като приключи нашия курс в смъртта. Да приемем мирно тази опозиция означава да пожертваме нашите собствени реални предпочитания към удоволствията на сегашния живот и да издържаме с трудност, като добри войници, преследването на истината, под каквато и да било форма тази трудност да идва; да полагаме усилия да вършим Божията воля и да работим предимно за интересите на Неговото Царство.

Да бъдем наистина включени в Божията служба означава първо, да изучаваме постоянно Божия план, второ, да попиваме ръководството на Неговия Дух, трето, да имаме ентусиазирана цел за неговото постигане и активност, според възможностите ни, в неговата служба, каквато и цена на жертвата да се изисква. Z.’03-164,165 R 3199