1 Май

„Човешкият Син не дойде да му служат, но да служи.”- Матей 20:28

Ако отдаването ни е към Господ, то тогава всяка жертва на нашите права и интереси като Нови Създания, в името на съпруг/а и деца, майка и баща, съсед и приятел, брат в Христа, се счита за направена за Господа, колкото можем, за Него; докато същите неща се считат от друга гледна точка, когато са направени от някой неоправдан, непосветен на Господ или са направени към хората, а не като жертва към Господ, то тогава съответно тези неща не се считат за наша жертва, за жертва като от Свещеници. Z.03-407 R 3266:4