30 Април

„ Вие сте избран народ, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина. „- 1 Петър 2:9

Целта на повикването от тъмнината в тази светлина е да я запазим да свети. Ако не я оставим да свети, значи ние сме недостойни за нея, като съкровището ще се вземе от нас и ще бъдем оставени в тъмнина. Ако наистина сме се отдали на Бога, нека се запитаме : ” Какво аз правя, за да покажа моята благодарност към този, който ме е извикал от тъмнината? Дали аз отивам с тези вести при моите съседи- близки и далечни?

Мога ли искрено да потвърдя:

Всичко за Исус, всичко за Исус

Всички изкупени правомощия;

Всички мои мисли, думи и дела,

Всички мои дни и нощи?”

Z.’03-165R3199:6