27 Април

„ Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса.”- Филипяни 2:5

Да имаме духа на Христос е наистина един от правилните стремежи- разум, който покорно и вярно ще се предаде на Божията воля, както е показано в Неговия план на вековете и което означава- да се отдаде цялата енергия за постигане на Неговата воля, поради интелигентното оценяване  на Неговото виждане за края на този план.

Ако сме изпълнени със същия дух, както Исус Христос, ние, като Него, ще желаем да бъдем свободни колкото се може повече от заплетени земни афери, като освободим колкото можем повече от времето си за Господната служба и тогава да отдадем цялата си енергия, възможност и усилие за тази служба. Z.’02-265 R3070:5