26 Април

„Защото оня, който е влязъл в Неговата почивка, той си е починал от своите си дела, както и Бог от своите си”- Евреи 4:10

Вместо да искаме един от седемте дни, законът на любовта наистина контролира и регулира изцяло нашето време; седем дни от седмицата ние трябва да обичаме нашия Господ с цялото си сърце, ум, душа и сила; и седем дни от седмицата трябва да обичаме съседа си, както себе си; и седем дни от седмицата ние трябва също да почиваме- почивка от нашата собствена работа- почивка с вяра в последното дело на Христос- почивка в любовта на Бога- почивка в мира на Бога, която преминава в разбиране и контролира нашите сърца постоянно.- Z.’02-205R3039:1