25 Април

„ А без вяра е невъзможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят.”- Евреи 11:6

„Според вярата в Тебе” изглежда е методът, по който Господ се разпорежда с всички, които са Негови ученици, от първата до последната стъпка на техния Християнски ход и опит… вяра, когато изглежда, че Той не ни забелязва; вяра, когато нещата изглеждат благополучнo за нас в нашите духовни дела и в нашите времеви работи; и вяра, еквивалентно силна, когато теченията и силите изглежда, че всички те са против нас. Победата, която преодолява света, е вярата, че във всички условия можем да погледнем към Господ с пълна сигурност в неговата добрина и вярност и да осъзнаем, че според Неговото обещание, всички неща ще работят заедно  за наше добро, защото сме Негов народ.Z.’00-139 R2627:4