23 Aприл

„ А посяното на добра земя са тия, които като чуят словото, държат го в искрено и добро сърце, и дават плод с търпение.”- Лука 8:15

Всеки, който иска да се жертва, трябва да бъде смирен, кротък, готов да учи, иначе много бързо би бил изкаран от правия път. Той също трябва да се учи да развива божиите милости, заедно с търпението, защото определено се изисква търпение да се откажем от себе си и да се предадем понякога на несправедливостта, където е трудно избягването й, без да бъдат наранени Господната кауза или Неговите чеда.

Също се прилага развиването на братска любов и чрез словото- развиване на пълната божия воля в нашите сърца и в нашия живот. Всъщност любовта, която трябва да постигнем, в широка, побеждаваща степен, е първа и преди завършването на нашата земна работа по жертването. Z.’03-408R3267:1