22 Април

И казвам ви, че за всяка празна [ нерентабилна или вредна] дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден.- Матей 12:36

Ако през дневнотони изследване на нашия път, което е задължение на всеки Християнин, ние открием, че някои от думите ни са били непочтени към нашия Господ, ние трябва да си спомним, че в името на нашия Адвокат, ние можем да се приближим до трона на милостта и да обясним на  Небесения ни Баща осъзнаването на нашата грешка, нашето дълбоко разкаяние за неуспеха да уважим Неговото име и Неговата кауза чрез свято ходене и разговор; и смирено да поискаме греха да не се счита върху нас, но да се изкара от нас чрез Неговото милостиво осигуряване от пречистването на Христос, смирено да изразим, че в Неговата скъпоценна кръв е всичката наша надежда и доверие. Така трябва да се явяваме за всяка наша празна дума; и за всяка наша дума на разкаяние, снабдена със заслугата на Христос и приложена с вяра, ние ще сме оправдани.  Z.’96-32R1938:3