20 Април

„Верният в най- малкото и в многото е верен.”- Лука 16:10

Това не означава, че Божиите хора трябва да бъдат задоволени с обикновената рутина на ежедневния живот в къщи или на пазар и да си казват: „Бог приема моя труд, макар че е отдаден индиректно на Него под различни желани форми.”; но означава, че всеки човек трябва така да организира нещата си внимателно ден след ден, че да прецени кои моменти от земните си задължения да съкрати, така че часове и дни от земните неща и земните интереси да бъдат пожертвани за духовни неща и интереси за себе си и другите. Отдаденото сърце, пожертвания проповедник е този, който ще подобри моментите, които бързо отлитат, като ги използва, колкото е възможно повече, в служба на Отца. Z.’03-407R3266:2