19 Април

„Не знаете ли, че които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Така че тичайте, щото да я получите.”- 1 Коринтяни 9:24

За да имаме победа, ние не само трябва да сложим Божиите доспехи, но трябва да бъдем и герои в борбата – да водим агресивна война срещу похотта на очите, плътта, гордостта в живота и всички останали врагове на праведноста и чистотата. Любовта – любов към Господа, истината и праведноста- трябва да ни инспирира или ние никога няма да сме победители. Любовта сама по себе си би ни държала верни до смърт и би ни направила наследници като светии на светлината. Щом сърцето се води от пламенна любов, значи то е отдадено изцяло на Господ и също означава, че една десета от борбата е вече спечелена. Но въпреки това, както Апостолът казва ( Юда 21), ние трябва да се държим в Божията любов с наблюдение, молитва и усърдие; и милостта ще изобилства, където и любовта изобилства. Z.’95-93R1799:4