17 Април

„Помазанието, което приехте от Него, остава във вас.”- 1 Йоан 2:27

Благословението и силата на Господ, които са придружавали освещаването на Давид- както ние не бихме разбрали- по някакъв начин са му дали възможност да напредне в знание и т.н., както и в подготвянето му за длъжността и отговорностите, за които е бил осветен. Не бихме ли приели това като първообраз на освещаването, което идва върху църквата след приемането й от Господ? Нашето не е физическо помазване, нито ни са предоставени благословения от временен характер: това е Новото Създание, което расте в знание и любов; и като Ново Създание малко по малко, ние ще бъдем усъвършенствани в Първото Възкресение и ще дойдем на трона с нашия Господ и Господар като наша Глава. Z.’03-223R3227:4