16 Април

„Тия ще бъдат мои, казва Господ на силите, Да! Избрана скъпоценност, в деня, който определям и ще бъда благосклонен към тях, както е благосклонен човек към Сина си, който му работи.”- Малахия 3:17

Ако нашият Господ ни е изпратил да търсим неговата Младоженка, ние бихме избрали някои, които не са достойни, защото не можем да четем сърцата.

Тази мисъл трябва да ни прави много смирени, нежни и мили към другите, а доверчиви към Господ, с голяма склонност да търсим неговото ръководство в труда ни към Него като Негови слуги, точно както Самуил е погледнал към Бога във връзка с помазването на Давид.  Z.’03-223R3227:1