14 Април

„Защото изложи душата си на смърт и към престъпниците бе пречислен.”- Исая 53:12

Тъй като всеки, който върви по стъпките на Господаря трябва да има някакъв гетсаминов опит, така и всеки трябва да има опит от всички изпитания на Господаря. Тогава нека не забравяме да търсим възможности да служим на братята, „на малките”, на членовете на Христовото Тяло. Нека всеки да внимава да не добавя позор, който може да падне върху всички последователи на Агнето, но напротив- да предлага думи на съчувствие и да помага на другия да носи кръста си, трудностите и изпитанията по пътя. По този начин най- добре ще покажем на нашия Господ и Глава как ние бихме оценили възможността да му помогнем да носи своя кръст на Разпятието. Z.’99-125R2473:3