13 Aприл

„Ако не ядете плътта на Човешкия Син и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.”- Йоан 6:53

С удоволствие, мили Господи, ние ядем ( в съответствие с нашите нужди) заслугата на Твоята чиста природа, пожертвана за нас- за наше опрощение. Също с удоволствие ние ще участваме в Твоята чаша на страданията, като осъзнаваме, че това е благословена привилегия да страдаме с теб, така че в определеното време да царуваме с Теб- да сме мъртви с Теб, така че във вечно бъдеще да можем да живеем с Теб и да бъдем като Теб, да споделяме твоята любов и слава като твоя младоженка. О! Затова ние трябва да сме верни, не само в представянето на символа, но и в реалността. Благословени Боже, ние чуваме твоите думи: „Вие наистина трябва да пиете от Моята чаша и да се кръстите с Моето кръщение.” Боже, ние сами за себе си не можем да се жертваме, но твоята милост е достатъчна за нас, за да сме изцяло твои сега и завинаги.Z.’99-51 R2436:5